Home » Disclaimer

Disclaimer

De internetsite van amigo-rotterdam.nl is met veel zorg samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.

Deze informatie is echter indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Amigo Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en / of juistheid van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

De informatie op deze internetsite is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid.

Wij wijzen u er op dat binnen foto’s kunnen worden gemaakt. Bij betreden van het bedrijf gaat u akkoord met het maken van foto’s en de publicatie daarvan.

Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en video-opnames te maken in het bedrijf en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten. Voor aanvragen richt u zich tot INFO@AMIGO-ROTTERDAM.NL.